Информация за доставка и общи условия

За Варна
Kalendar-i.com е базиран във Варна, поръчки от Варна можете да вземете от нашият офис на адрес  гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” 1 след като наш служител се свържи с вас.

Доставка в други населени места в България
Поръчаните продукти ще бъдат доставени в рамките на 10 работни дни за страната. Изключение правят съботните и неделни дни и официалните празници за пратките за страната.
Стойността на доставката зависи от населеното място в България и от поръчаното количество и се таксуват спрямо таксите на E-cont.

 

Цени и начин на плащане

 • Всички цени в уебсайта са посочени в български левове, с включени всички данъци и такси, за един брой и не включват разходите за доставка.
 • Цената за доставка се добавя към стойността на поръчката според описаните по-горе условия.
 • При несъответствие на посочените цени с крайната дължима сума ви молим да се свържете с нас.

Продукти

 • Въпреки усилията, които полагаме, за да сме сигурни, че информацията на нашия уебсайт е точна, пълна и актуална, е възможно да има случаи, в които информацията за даден продукт е неточни или непълна. Kalendar-i.com запазва правото си да поправям грешки и/или да обновява съдържанието на уебсайта по всяко време без уведомление.

Поръчки

 • Продавачът се стреми да поддържа пълна наличност от предлаганите артикули. При липса на някой продукт, продавачът уведомява потребителя в рамките на 2 (един) работни ден след получаване на заявката. Уведомлението може да бъде направено чрез обаждане на посочения телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от потребителя имейл.
 • При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката и невъзможност да се получат коректни данни, Kalendar-i.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката

Отказ от заявена поръчка

 • Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • стоката е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към доставчика, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
 • Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчката в срок от 1 работен ден след заявена такава.

Права и задължения на страните

 • Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката.
 • Потребителят е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката.
 • Потребителят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Потребителят е длъжен да обезщети Kalendar-i.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Kalendar-i.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Лични данни

 • Kalendar-i.com спрямо ЗЗЛД на република България полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Kalendar-i.com може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за предвидените целите
 • Потребителите се съгласяват, че Продавача има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
 • Kalendar-i.com спрямо ЗЗЛД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  – е получил изрично писмено съгласие на потребителя;
  – информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  –Kalendar-i.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Отговорности

 • Kalendar-i.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които Kalendar-i.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Kalendar-i.com

Промени в общите условия

 • Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от продавача. Промените в Общите условия не засягат отношенията между продавача и потребителя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Общите условия заявка за покупка на стока/и. За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. Всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд